دانلود آهنگ جدید

متن و ترجمه آهنگ Lady in Red - Chris de Burgh

متن و ترجمه آهنگ Lady in Red - Chris de BurghReviewed by 8سانگ on Jul 3Rating: 4.0Lady in Red - Chris de BurghLady in Red - Chris de Burgh

ترجمه آهنگ Lady in Red – Chris de Burgh

متن و ترجمه موزیک های خارجی ارائه شده از سایت ۸ سانگ

ترجمه متن آهنگ,دانلود آهنگ خارجی,دانلود ترجمه متن

Lady in Red - Chris de Burgh

Lady in Red – Chris de Burgh

I’ve never seen you looking so lovely as you did tonight
I’ve never seen you shine so bright
I’ve never seen so many men ask you if you wanted to dance
They’re looking for a little romance, given half a chance
And I have never seen that dress you’re wearing
Or the highlights in your hair that catch your eyes
I have been blind

هرگز تو را به دوست داشتنى بودن امشبت
ندیده بودم،
هرگز ندیده بودم که اینگونه بدرخشی،
تا کنون ندیده بودم اینهمه مرد از تو دعوت به رقص کنند ،
درحالی که به دنبال عشقی زودگذر هستند و نیمه امیدی دارند
و هرگز لباس زیبایى که پوشیده اى
یا هایلایت موهاى زیبایت که به رنگ چشمانت میاید را ندیده بودم.
باید تا بحال کور بوده باشم که اینهمه زیبایت را ندیدم

The lady in red is dancing with me, cheek to cheek
There’s nobody here, it’s just you and me
It’s where I want to be
But I hardly know this beauty by my side
I’ll never forget the way you look tonight

بانوی سرخ پوش  با من گونه به گونه میرقصد
هیچ کس اینجا نیست ، فقط من و توییم ،
اینجا همان جاییست که دوست دارم باشم
ولی این بانوى زیبای کنارم را به سختی میشناسم ( انقدر تغییر کرده)
من هرگز این گونه بودنت را فراموش نمیکنم

I’ve never seen you looking so gorgeous as you did tonight,
I’ve never seen you shine so bright, you were amazing
I’ve never seen so many people want to be there by your side
And when you turned to me and smiled, it took my breath away
And I have never had such a feeling
Such a feeling of complete and utter love, as I do tonight

هرگز تو را چنین دلربا ندیده بودم،هرگز ندیده بودم که اینگونه بدرخشی،فوق العاده بودى ،
تا اکنون ندیده بودم که این همه مرد بخواهند کنار تو باشند و با این حال تو به طرف من برگشتی
لبخندت نفس مرا بند اورد
تا کنون مثل امشب، چنین احساسی از یک عشق کامل و واقعی نداشتم .

The lady in red is dancing with me, cheek to cheek
There’s nobody here, it’s just you and me
It’s where I want to be
But I hardly know this beauty by my side
I’ll never forget the way you look tonight

I never will forget the way you look tonight
The lady in red, the lady in red
The lady in red, my lady in red
I love you

چقدر به این مطلب علاقه داشتید؟

دختر سفید پسر سفید

۰ نظر تا کنون ارسال شده است.